דיני עבודה.

דיני עבודה

בתחום דיני העבודה אנו מעניקים ללקוחותינו ייעוץ בנוגע לכל סוגי ההתקשרויות עם עובדים, לרבות הקמה וטיפול של תכנית תמריצים והטבות לעובדים, כגון תכניות אופציות, התחייבויות להקצאת מניות מוגבלות (RSU) וכיוצא באלה תכניות.

כמו כן אנו מעניקים ללקוחותינו ייעוץ בעניינים הנוגעים להגנה על קניין רוחני, אי-תחרות, היבטים שונים של פיטורין, ושאלות ועדכונים שוטפים בעניינים הקשורים למשאבי אנוש.

בנוסף, אנו עוסקים בהתקשרויות מורכבות עם עובדים/יועצים הכפופים לרגולציה של מוסדות אקדמיים, בתי חולים וסוכנויות ממשלתיות, ופועלים לפתרון סכסוכי עבודה בין כתלי בית המשפט ומחוצה להם.

דילוג לתוכן