חדלות פירעון, הסדרים ושינויים מבניים.

חדלות פירעון, הסדרים ושינויים מבניים

למשרדנו ניסיון רב וידע עשיר בטיפול בתאגידים אשר נקלעים לקשיים פיננסיים, ואנו מייצגים את לקוחותינו בהליכי שיקום, הסדרי חוב, כמו גם בפירוק וכינוס נכסים.

אנו מסייעים ללקוחותינו בהכנת תכניות ארגון מחדש והסדרי נושים, ניהול עסקים בהקפאת הליכים, צווי כינוס נכסים ופירוק. הניסיון המעשי שלנו כולל ייצוג לקוחות בכמה מהליכי חדלות הפירעון הגדולים במשק הישראלי בשנים האחרונות.

רשימת עסקאות בולטות בתחום חדלות הפירעון והסדרי החוב.

דילוג לתוכן