News

Katzenell Dimant /

משרד האוצר ורשות המיסים מקדמים הצעת חוק אשר תסדיר את התנאים לשינוי מבנה בחברות ללא חיוב במס

   

משרד האוצר ורשות המיסים מקדמים הקלות במיזוגים ורכישות באמצעות הצעת חוק לתיקון חלק מפקודת מס הכנסה, אשר יסדיר את התנאים בהם שינויי מבנה בחברות לא יחויבו במס. עו”ד רן דימנט התראיין לכתבה בנושא אשר פורסמה בגלובס ביום 9 לפברואר 2017.

tax

Share:

read more in: