אורי שור, מנכ"ל הראל סל בע"מ, חברת בת של קבוצת הראל ביטוח ופיננסים

אורי שור, מנכ"ל הראל סל בע"מ, חברת בת של קבוצת הראל ביטוח ופיננסים
Harel Insurence and Finance

"אנו עובדים עם קצנל דימנט ממש מתחילת פעילותנו. הם בעלי ידע, יעילים, גמישים, מהירים ומגיעים לתוצאות באיכות גבוהה.

קצנל דימנט מסייעים להראל סל בנוגע לסוגיות המשפטיות כלליות ובמיוחד בטיפול בממשק האינטנסיבי עם גופי הרגולציה הישראליים, לרבות הבורסה לניירות ערך בתל אביב ורשות ניירות ערך.

משרד קצנל דימנט הינו משאב של ידע מקיף ומומחיות משפטית."