Blog

Katzenell Dimant /

החוק להקלת מיזוגים ורכישות אושר בקריאה שנייה ושלישית

   

חצי שנה לאחר הפרסום לפיו משרד האוצר ורשות המיסים מקדמים הקלות במיזוגים ורכישות באמצעות הצעת חוק לתיקון חלק מפקודת מס הכנסה, אשר יסדיר את התנאים בהם שינויי מבנה בחברות לא יחויבו במס, החוק להקלת מיזוגים ורכישות אושר בקריאה שנייה ושלישית.

לכתבה המלאה, המצטטת את רן דימנט, בדה מרקר מיום 9 באוגוסט, 2017.

SHARE:

read more in: