Blog

Katzenell Dimant /

עו”ד רן דימנט במאמר בגלובס על תחום המטבעות הקריפטוגרפיים

   

בתקופה האחרונה אנו נתקלים במקרים רבים בהם נאלצים לקוחותינו להתמודד עם השאלות המשפטיות הנובעות מפעילות בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים. אחת השאלות עמה מתמודד גם הרגולטור בימים אלו, היא האם יש להחיל את דיני ניירות הערך על המטבעות הקריפטוגרפיים.

רן דימנט ומריה חנה לוין ממשרדנו, מנסים להסביר את השאלה ולהציע פתרון אפשרי.

למאמר המלא בגלובס

 

 

SHARE:

read more in: