Blog

Katzenell Dimant /

הבראת חברות: 10 כללים למנכ״ל בשעת משבר

   

8675799490_8ee4d41296_o

יכולותיו של מנהל נמדדות לא רק לנוכח הצלחת החברה, אלא גם בעתות משבר. הנה כמה כלים שבכוחם לסייע לנווט את החברה בחזרה לחוף מבטחים, או לפחות למנוע החרפה בזמן שמכינים את הקרקע להבראה.­­­­

אינני מכיר חברה חסינה מפני משברים. ההיסטוריה מלאה דוגמאות של חברות אשר נחלו הצלחה תקופה מסוימת, אך לאחר מכן נקלעו לקשיים ולבסוף אף חוסלו. שינויים גאופוליטיים, מינוף יתר, הסתמכות רבה מדי על אשראי, התעצמות הסביבה התחרותית, תנודות בעלויות הייצור ופיגור אחר התפתחות טכנולוגית עלולים בנקל להכניס חברה יציבה למשבר.

מערכת המשפט נותנת לנו כלים לעזור לחברה אשר מתקשה לשלם את חובותיה, ובנסיבות המתאימות תעניק לחברה הגנה מפני תביעות לצורך גיבוש תכנית הבראה. אך יכולתה של חברה לגבש בהצלחה תכנית הבראה תלויה במידה רבה בהתנהלות קברניטיה.

התפקיד שלנו כיועצים משפטיים הוא לסייע לחברה לגבש תכנית הבראה אפקטיבית, אך עוד קודם לכן – להנחות את הנהלת החברה כיצד לפעול על מנת להימנע מסיכונים וסיבוכים מיותרים אשר עלולים להחריף את המשבר.

להלן 10 כללים עיקריים של “עשה ואל תעשה” אשר בכוחם לסייע ליזמים ומנהלים במשימה זו.

Royal Navy Sea King Helicopter Comes to the Aid of French Fishing Vessel 'Alf' in the Irish Sea

1. קחו אחריות אך הימנעו מהלקאה עצמית – נטילת אחריות אישית חשובה לצורך הפקת לקחים, אך יש להבחין בין לקיחת אחריות ובין הלקאה עצמית ולהימנע מזו האחרונה. בסיטואציה המשברית יש להסתכל בקור-רוח על מצב החברה ועל פתרונות אפשריים, ושקיעה ברגשות אשם פוגעת ביכולת קריטית זו. יתרה מזאת: לעתים אין כל הצדקה לתחושות אלו, שכן משברים פיננסיים הם חלק בלתי נפרד מהכלכלה והעשייה העסקית, ופעמים רבות הם נובעים מגורמים חיצוניים עליהם ממילא אין למנהל כל שליטה.


2. נתחו את הסיבות האמתיות למשבר – תכניות הבראה רבות לוקות בכך שהן עוסקות רק בתכנון מחדש של מבנה החוב של החברה או בהפחתתו. אלא שברוב המקרים החוב הוא לא יותר מסימפטום של בעיה עמוקה יותר. על מנת לגבש תכנית הבראה אמתית, יש לבצע ניתוח מעמיק של הגורמים אשר הובילו את החברה למשבר, לרבות ניתוח הסביבה העסקית של החברה והכרת המגמות בשוק ובתעשייה הרלבנטיים. הימנעות מניתוח כאמור עלולה להביא את החברה לידי משבר נוסף תוך תקופה קצרה.


3. הימנעו מהשקעה ומנטילת אשראי נוספים עד לבירור הסיבות למשבר – יזמים רבים מתפתים להזרים הון נוסף או לקחת הלוואות ואשראי נוספים כשהחברה שהקימו נקלעת למשבר. מדובר בפיתוי מסוכן שחשוב לעמוד בפניו. ככל שכספים נוספים יוזרמו לחברה בטרם אובחנו הסיבות למשבר, הרי שסופם להיבלע במערבולת שבה מצויה החברה ולרדת לטמיון. במיוחד בסיטואציה המשברית כל שקל חשוב, ואת המשאבים יש להפנות לתכנית הבראה. לכן, ככל שיש ביכולתכם לגייס מקורות כספיים לצורך שיקום החברה, עשו בהם שימוש רק לאחר שמצאתם את הסיבות אשר הובילו את החברה למשבר, ולאחר שגובשה תכנית הבראה מסודרת אשר זכתה לאישור הנושים.


4. הימנעו מהגדלת החשיפה האישית – פעמים רבות יזמים מנסים לחלץ את החברה שלהם מהמשבר תוך שעבוד נכסים פרטיים, או באמצעות חתימה על ערבויות אישיות. זהו צעד בלתי רצוי ומומלץ להימנע ממנו, במיוחד בטרם גובשה תכנית הבראה לחברה. כאשר החברה נתונה במשבר, הסיכון בנטילת אשראי נוסף גבוה במיוחד, ואין כל היגיון להיחשף למשבר כלכלי אישי בנוסף לזה שבו מצויה החברה. זכרו שחוסנכם האישי חשוב לגיבוש תכנית ההבראה, ולחילופין הוא יאפשר לכם ליצור התחלה עסקית חדשה.


5. היו פרואקטיביים, ופעלו מיד עם גילוי הקושי – הניסיון מלמד שלמשברים פיננסיים יש דינמיקה של כדור שלג, כך שבשלב מתקדם מדי כבר לא ניתן לעצור אותם. גם בתי המשפט דורשים גילוי של גישה אחראית מצד חברות המבקשות ליזום תכניות הבראה, ובכלל זה בתי המשפט דורשים שלא להמתין עם הגשת הבקשה להקפאת ההליכים לדקה ה-90. לכן פעלו לטיפול במשבר מיד עם גילויו.


6. נהגו בשקיפות עם הנושים – כאשר חברה עומדת בפני צורך לגבש תכנית הבראה, נושיה הם שותפיה האמתיים. בסופו של דבר, הנושים הם אלה שיצטרכו לאשר את ההסדר. נושים אשר רוחשים אמון לחברה וכבוד לקברניטיה עשויים לאפשר גמישות בגיבוש הסדר הנושים, ואילו אובדן אמון מצד הנושים עלול להוביל לאובדן השליטה בחברה. לפיכך שימרו על אמון הנושים, ונהגו כלפיהם בשקיפות המתחייבת.


7. היזהרו מהעדפת נושים – כאשר חברה מצויה על סף חדלות-פירעון, הרי שפירעון חובות רק לחלק מנושיה עלול להיחשב כהעדפת נושים אסורה. במקרה כזה, לא רק שבית המשפט יורה כנראה על השבת הכספים, אלא שמהלך כזה גם יפגע באמון של יתר הנושים בחברה ובהנהלתה. במקרים מסוימים העדפת נושים אף עלולה להקים כנגדכם אחריות אישית, וזו עוד סיבה טובה לנקוט משנה זהירות.


8. הימנעו מהסדרים חלקיים – יזמים רבים מנסים להגיע להסדרים פרטניים עם נושי החברה ולהימנע מאישור הסדר כולל בבית המשפט, מתוך חשש לפגיעה במוניטין החברה אם דבר ההסדר יתפרסם. מהלך שכזה אינו מומלץ, שכן הוא עלול לגזול זמן רב ויקר ולהתברר כחסר תועלת ככל שייוותר ולו נושה אחד שידחה את הצעת החברה. לכן יש לחתור להסדר כולל אשר יובא לאישור אסיפות הנושים, כאשר בנסיבות מסוימות מספיק רוב של מחצית הערך המיוצג באסיפות הנושים כדי לאשר את הצעת החברה. בכך אתם מנטרלים את כוחם של נושים בודדים לטרפד תכנית הבראה ישימה. מעבר לכך, כל עוד תנהלו את המשא ומתן להסדר בצורה שקופה ותוך שמירת אמון הנושים בחברה, הרי שהניסיון מלמד כי קיים סיכוי לא רע שנושי החברה יהיו מוכנים לגלות הבנה למצבה ולהמשיך ולעשות עימה עסקים.


9. הימנעו מפתרונות שטחיים – פעמים רבות, יזמים מתפתים לנקוט בצעדים שטחיים כגון מכירה במחירים נמוכים במיוחד, עד כדי מחירי הפסד, במטרה שהעסק ימשיך להתגלגל. אלא שבדרך כלל צעדים שכאלה רק שוחקים עוד יותר את נכסי החברה ומגדילים את התחייבויותיה, ובכך מעמיקים את המשבר שבו החברה מצויה. לכן יש להימנע מפתרונות שטחיים, ולהתמקד בגיבוש תכנית הבראה אשר מגלמת פתרון עסקי אמתי למצוקת החברה. יצוין כי ניהול עסק בידיעה שהוא מצוי במשבר, תוך גלגול כספים והגדלת מצבת ההתחייבויות, עלול לעתים להקים אחריות אישית כנגד מנהליו, וגם מן הטעם הזה מומלץ מלהימנע מטקטיקה שכזו.


10. הסתייעו בעזרה מקצועית – לבסוף רצוי לזכור: כשאנו חשים ברע, אנו פונים לרופא. הדברים נכונים גם לגבי חברות במשבר, וכנראה לא לחינם השם המקובל למהלך השיקום הינו “תכנית הבראה”. בדרך כלל אבחון הסיבות למשבר, גיבוש תכנית הבראה וניהול משא ומתן עם הנושים דורשים מעורבות של אנשי מקצוע שזהו תחום התמחותם. ככל שתקבלו עזרה מקצועית מוקדם יותר, כך אתם עשויים לקצר את פרק הזמן שבו החברה מצויה במדרון ולשפר את הסיכויים להבראתה.

עורך דין אחיעד הראל הוא שותף במשרד קצנל דימנט, ואחד מתחומי התמחותו הוא הבראת חברות.

הפרופיל של אחיעד כאן, ומאמרים נוספים בתחומי התמחותו כאן.

Royal Navy Sea King Helicopter Comes to the Aid of French Fishing Vessel 'Alf' in the Irish Sea

בתמונות ספינת הדיג הצרפתית אלף (LS683637) בשעת סערה בים האירי, ומבצע חילוץ והצלה באמצעות מסוק של חיל הים המלכותי.

SHARE:

read more in: