Blog

Katzenell Dimant /

זקיפת הון שגויס במימון המונים לטובת קריטריון הבורסה

   

KD leads first 2016 IPO

יו״ר רשות ניירות ערך, פרופ׳ שמואל האוזר, הסביר בכנס 2020 אשר נערך זה לא מכבר כיצד הרשות פועלת לסייע לחברות טכנולוגיה, סטרטאפים וחברות צמיחה נוספות להירשם למסחר ולגייס כספים, על ידי הפחתת משקל הרגולציה, התקנת תקנות מימון המונים, ושלל הקלות נוספות לחברות צעירות שמתחילות להיסחר.

אם לא קראתם את הסיקור והסיפור של האוזר על סטרטאפ דמיוני מירוחם אשר בתחילת דרכו גייס 2 מיליון ש״ח במימון המונים וכעת שוקל אפשרויות לאקזיט הנה הקישור – http://www.themarker.com/markets/1.3012859. האוזר מציג את השלבים השונים בצמיחה של חברת סטרטאפ ואת הכלים שהרשות והבורסה רוצות לתת בכל שלב ושלב כדי להקל על תהליך גיוס ההון.

מדבריו מבינים שהרשות והעומד בראשה רוצים לראות במימון המונים צעד ראשון של חברות צעירות במסלול ההון שמוביל אל הבורסה. אלא שהדרך לא כל-כך קלה, למערכת, לחברות הייעוץ הדירוג והגופים מוסדיים, קשה להתמודד עם חברות קטנות ועם גיוסים קטנים. הסיבות לכך מובנות.

הבורסה מודעת לפוטנציאל שבמספר רב של חברות קטנות שרוצות להצטרף אל שוק ההון אבל לא עומדות בקריטריון הסכום המזערי הנדרש בהנפקה ראשונה של החברה (IPO) לצורך כניסה בשערי הבורסה.

מי שמכיר או זוכר, יש יותר עסקאות מיזוג לשלד בורסאי מאשר הנפקות ראשונות של מניות לציבור. כלומר, רישום למסחר שווה כסף וחברות רוצות לגייס הון וחוב מהציבור. אבל התיקונים האחרונים בתקנון הבורסה הופכים תהליך זה (מיזוג לשלד) לקשה יותר. במקביל מתקדם תהליך של הסדרת תחום גיוס הון במימון המונים.

אנו מציעים לבחון אפשרות של זקיפת הון שגויס במימון המונים לטובת קריטריון הסכום המזערי של הבורסה. הרי המאפיינים של גיוס הון באמצעות מימון המונים דומים מאד למאפיינים של גיוס מהציבור, רק שמדובר בסכום נמוך יותר ומספר גדול של בעלי מניות קטנים.


רן דימנטRan Dimant 300 הוא שותף מייסד במשרד קצנל דימנט ומעניק ייעוץ משפטי אסטרטגי לחברות ציבוריות ופרטיות, יזמים ומיזמים עסקיים.

פוסטים נוספים של רן כאן.

ran@kdlaw.co.il   +972.9.9500555   LinkedIn


שימו לב: אין לראות בפוסט זה ייעוץ משפטי והוא אינו יוצר יחסי עורך דין-לקוח. אין להסתמך על תוכן זה, והוא לא נועד להוות שיקול לנקיטת פעולה.

SHARE:

read more in: